‘De ontwikkeling van esports gaat razendsnel’

  • door

Dit is een expertquote van Shiva de Winter, Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Kinderartsen bezorgd: aantal kinderen dat verdrinkt daalt niet meer | NOS

Maandag 19 juli kopten nieuwsmedia groot “Kinderartsen bezorgd: aantal kinderen dat verdrinkt daalt niet meer”. Het was een, door een van de brancheorganisaties ingezette, weg om aandacht te vragen voor de zwemveiligheid. Een losse flodder, zo blijkt. Want zesendertig dagen later lijkt die oproep als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn in het grote nieuwsarchief. De nieuwsberichten schokten ons blijkbaar niet genoeg.

De NSWZ (Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) heeft al meerdere keren opgeroepen om preventief stappen te ondernemen om verdrinkingen tegen te gaan. Deze stichting bestaat voornamelijk uit actieve zwemschoolhouders, die allemaal erg druk zijn de schade te beperken en zo goed mogelijk de huidige leerlingen het zwemmen waardig te maken.

De scholen zijn begonnen en daarbij hoort zwemles. Wie staat nog stil bij de vele weken dat de zwembaden gesloten waren tijdens de coronamaatregelen? Bij de stilstand die heeft plaatsgevonden en de opgelopen wachtlijsten? De eerste, tweede en derde lockdown voor zwembaden hebben toch duidelijk een pijnpunt zichtbaar gemaakt. In een waterrijk land als Nederland is zwemles en zwemveiligheid een must. Zwemveiligheid moet bovenaan de agenda staan bij beleidsmakers.

Schoolzwemmen biedt geen uitkomst. Niet voor alle doelgroepen. Schoolzwemmen is een gesubsidieerde dienst. Gesubsidieerd is meestal “goedkoop”. Dat zijn dus grote groepen met weinig begeleiding die op deze manier kostendekkend zwemlessen kunnen verzorgen. Om een idee te geven, het Jeugd Sportfonds draagt zijn steentje bij voor kinderen waarvan de ouders sport niet kunnen veroorloven. De vergoeding is tweehonderdvijftig euro per jaar. Dit komt niet in de buurt van de gemiddelde kosten op jaarbasis van zwemscholen.

Wat zou er moeten gebeuren? Laat vanuit Den Haag niet alleen naar de bekende bonden en belangenverenigingen geluisterd worden. Het is gebleken dat die niet de prioriteit hebben waar de zwemveiligheid echt behoefte aan heeft. Ga aan de slag met de mensen uit het veld. Met de mensen die daadwerkelijk met hun zwembroek of in hun zwempak in het water staan om de kinderen echt iets te leren.

Deze groep zwemonderwijzers en ondernemers hebben hun hart niet bij de massa, maar bij de individuele leerlingen zitten. Juist deze groep moet gehoord worden; het is de groep die van zich heeft laten horen toen het om het opstarten van de zwemlessen ging. Gaat Den Haag out of the box denken of blijft het bij losse flodders? Als het aan mij ligt, wordt er de komende maanden op scherp geschoten en wordt er gezamenlijk gewerkt aan een echte oplossing.

Shiva de Winter is voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ)