AI Text Classifier (OpenAI) kan kunstmatige tekst herkennen

  • door
ai text identifierai text identifier

OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT, heeft AI Text Classifier geïntroduceerd. Dat is een tool die kunstmatige teksten herkent.

De software met de naam AI Text Classifier kan een tekst beoordelen op de kans dat die door kunstmatige intelligentie geschreven is. Dat kan op termijn nodig zijn, want AI als ChatGPT kan teksten genereren die steeds lastiger te onderscheiden zijn van door mensen geschreven content. Onder meer in het onderwijs zien ze de AI-tool niet graag komen, omdat het op de duur niet te controleren valt of studenten hun teksten wel zelf geschreven hebben. Er is ook het risico op plagiaat. Bovendien kan ChatGPT antwoorden formuleren bij toetsen. 

AI Text Classifier (nog) niet betrouwbaar

OpenAI zegt wel dat het nog te vroeg is om van AI Text Classifier al meteen een oplossing te verwachten voor dit probleem. Bij een test op Engelstalige teksten, was de applicatie in staat om ‘slechts’ 26 procent van de teksten te herkennen als door AI geschreven. En in 9 procent van de gevallen dacht de app ten onrechte dat de tekst niet door een mens geschreven was. Met name bij korte teksten is de foutenmarge (logischerwijze) groot. OpenAI zegt dat AI Text Classifier bij teksten van minder dan 1.000 tekens helemaal niet betrouwbaar is. De ontwikkelaar zegt dat de nieuwe app voorlopig gewoon een goede aanvulling kan zijn op andere methoden om teksten te controleren. 

AI Text Classifier is gratis beschikbaar. Met feedback van gebruikers wil OpenAI de effectiviteit van de software gaandeweg blijven verbeteren.

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bron: Techpulse.be