Airbnb blokkeert gebruikers omwille van hun kenissen

AirbnbAirbnb
London, UK – July 31, 2018: The buttons of the travel app Airbnb, surrounded by Amazon, ebay, News and other apps on the screen of an iPhone.

Airbnb kan ervoor kiezen om je niet toe te laten tot het platform als een van je vrienden ook geblokkeerd is.

Airbnb blijkt een beleid te voeren waarbij gebruikers geblokkeerd kunnen worden door het gedrag van hun kennissen. De maatregel werd ingevoerd omwille van de veiligheid: ben je bevriend met iemand die als een risico bestempeld wordt door Airbnb? Dan bestaat de kans dat je geen slaapplek vindt via de populaire dienst.

Veiligheidsmaatregel

De verhuurdienst bevestigde aan Motherboard dat het de veiligheidsmaatregel handhaaft, al zegt het bedrijf dat de procedure niet te simplistisch mag worden voorgesteld. Toegang tot het platform kan je enkel weer krijgen als je geblokkeerde kennis een berichtje stuurt naar de helpdesk. Je kan ook zelf proberen bewijzen dat je niks te maken hebt met de persoon waar Airbnb een probleem mee lijkt te hebben.

De voorbije jaren zet het huurplatform wel sterker in op veiligheid. In augustus 2020 besliste het bedrijf bijvoorbeeld al om geen feesten meer toe te laten op huurlocaties. Bezoekers zouden bij feesten te weinig oog hebben voor veiligheidsregels en Airbnb zelf. Nadat er zelfs doden vielen tijdens een Airbnb-party besloot het bedrijf om feestgangers volledig te weren. In de zomer van 2022 liet het bedrijf dan weten dat het tijdelijk feestbeleid een vaste regel wordt. Je kan dus geen appartement meer huren om er een feestje te bouwen.

Opnieuw toegang krijgen is moeilijk

Motherboard vertelt het verhaal van Amanda. Zij was van plan om een Airbnb te huren, maar kreeg bericht dat ze geassocieerd werd met iemand die niet welkom was op het platform. Bellen naar de helpdesk leverde niet meteen iets op – tot de helpdesk zelf Amanda’s vriend contacteerde. Bij het bestellen van de Airbnb had ze namelijk zijn kredietkaart gebruikt, wat een belletje deed afgaan bij het platform.  De enige manier waarop Amanda weer toegang kon krijgen tot het platform, was als haar vriend ook opnieuw werd toegelaten.

Dat kan in sommige gevallen nogal moeilijk zijn, zoals wanneer je een strafblad hebt. Airbnb voert namelijk controles uit op iedereen die een slaapplek wenst te huren. Als je vriend dan een strafblad heeft, zoals bij Amanda het geval was, zal je zelf ook geen Airbnb meer kunnen huren.

Dat het platform de veiligheid van zijn verhuurders probeert te garanderen is echter logisch. In sommige gevallen zal een blokkade heus wel terecht zijn. De vraag is alleen hoe ver Airbnb hierin kan en mag gaan: geblokkeerd worden omdat een van je kenissen dat ook is, voelt simpelweg oneerlijk.

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bron: Techpulse.be