Europese Commissie wil data van Airbnb

  • door
Airbnb app Europese Commissie Europa dataAirbnb app Europese Commissie Europa data

De Europese Commissie werkt aan een voorstel om data te krijgen van korte-termijn-verhuurplatformen. Dat zou vooral nuttig zijn voor steden.

Reuters bracht het nieuws van het voorstel naar buiten. Onder de vooropgestelde richtlijnen van de Europese Commissie zouden korte-termijn-verhuurplatformen zoals Airbnb hun data aan de nationale overheden moeten bezorgen. Het zou daarbij wel enkel om het aantal gebruikers en de lengte van hun verblijven gaan. Die data wordt dan beschikbaar gesteld in een centrale locatie die alle overheidsinstanties kunnen raadplegen.

Tegengaan van overvloed aan toerisme

De redenering achter het voorstel is dat de data voornamelijk nuttig zou zijn voor grootsteden. In die plaatsen treden al langer problemen op rond teveel toerisme. Ook het fenomeen van woningen die worden opgekocht om als Airbnb uitgebaat te worden, speelt een rol. Daardoor worden inwoners meer uit de steden verdreven. Airbnb heeft zelf al enkele maatregelen geprobeerd te ondernemen, zoals een beperking op verblijftijd in bijvoorbeeld Amsterdam en Parijs.

Een woordvoerder van het verhuurplatform stelt dat Airbnb “deel wil uitmaken van de oplossing voor problemen die de steden ondervinden”. Ze lijken het nieuwste voorstel van de Europese Commissie dan ook te ondersteunen. Het platform droeg zelf actief voorstellen aan om de problematiek van bijvoorbeeld het teveel aan toerisme tegen te gaan. Twee jaar geleden ging Airbnb ook al een overeenkomst aan met statistiekenbureau Eurostat, waarmee lokale overheden data per kwartaal kunnen raadplegen.

Het voorstel moet nog op tafel gelegd worden bij het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie. Tot nog toe is het dus onduidelijk of en wanneer het een realiteit wordt.


Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bron: Techpulse.be