FTC toetst behoefte strengere privacywetgeving onder bevolking

  • door
Privacy onderzoek FTCPrivacy onderzoek FTC

De FTC geeft burgers de kans hun opinie te uiten over dataverzameling door Amerikaanse bedrijven. Met de peiling wil de instantie achterhalen of strengere privacywetgeving nodig is.

Advertentie

Waar de Europese Unie in 2018 op eigen initiatief op de proppen kwam met privacywetgeving in de vorm van de GDPR, pakken ze het in de VS geheel anders aan. Federal Trade Commission (FTC) voorzitter Lina Kahn schrijft op Twitter dat de overheidsinstantie onderzoek wil doen naar de publieke opinie rondom bestaande wetgeving. Hieruit moet blijken of er daadwerkelijk behoefte is naar nieuwe, strengere wetgeving. Indien er nieuwe privacywetgeving komt, zal deze de dataverzameling van bedrijven aan banden leggen en lakse beveiligingspraktijken aanpakken, onderstreept Kahn.

FTC: risico’s verzamelde data

Volgens de FTC richt het onderzoek onder Amerikaanse burgers zich op de fysieke, economische, psychologische en reputatie-gerelateerde risico’s die burgers lopen door de dataverzameling van bedrijven. In het onderzoek wordt onder andere nagegaan hoe bedrijven data verzamelen, welke risico’s van de dataverzameling consumenten lastig (of niet) herkennen. Ook wordt gekeken naar welk type bewijs de commissie nodig heeft om “schade of risico tot schade voor consumenten te bepalen”, schrijft de overheidsinstantie.

Na afloop van het onderzoek moet verder duidelijk worden welke schade consumenten opliepen door de (uitgebreide) dataverzameling van bedrijven, en welke data onderworpen zou moeten worden aan nieuwe privacyregulatie. Daarbij wordt ook de vraag gesteld hoe consumenten de wetgeving ingericht willen zien; de Federal Trade Commission wil hiermee toetsen of het landelijk of juist op sectoraal niveau regels moet introduceren. Mogelijk zou dit betekenen dat bepaalde partijen een strengere reeks regels toegewezen krijgen als ze een groter risico vormen voor consumenten.

Steeds bredere dataverzameling

Aanleiding van het onderzoek is dat bedrijven steeds vaker en op grotere schaal data verzamelen van Amerikaanse consumenten. Hier ontbreekt het soms aan keuzemogelijkheden welke data de consument wel en niet wil afstaan. Ook vermelden sommige bedrijven bij het verzamelen van de gegevens niet alle doeleinden waarvoor het gebruikt wordt. Daarmee kan het zijn dat de data bij afdelingen of partijen terechtkomt waar de consument geen weet van heeft.

Dit onderzoek is met name verkennend. Pas als uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een strengere set privacyregels, gaat de FTC daarmee aan de slag. Burgers kunnen tot 8 september de vragen van het onderzoek beantwoorden. Wanneer de resultaten bekendgemaakt worden, is onbekend.

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bron: Techpulse.be