Ontwikkeling 8K televisies in gedrang door EU-wetgeving

  • door
8k televisie in gedrang8k televisie in gedrang

8K-televisies moeten vanaf 1 maart 2023 gaan voldoen aan de energielabels voor beeldschermen. De hamvraag is nu: kunnen ze daar wel aan voldoen?

In overeenstemming met het decreet over energielabels voor schermen had de Europese Commissie tot 25 december de tijd om de eisen te evalueren en herzien. Inmiddels is bekendgemaakt dat de vereisten die in 2019 zijn uitgestippeld niet worden aangepast, dat meldt het Italiaanse Dday op basis van informatie van de Commissie. Dit betekent dat de eisen zoals eerder vastgesteld vanaf 1 maart 2023 gaan gelden voor beeldschermen als televisies en monitoren.

Nieuw zijn de regels voor 8k en microLED-televisies. Die waren eerder nog uitgezonderd van de EU-regels, maar moeten vanaf 1 maart dus ook aan de wetgeving voldoen. Het stroomverbruik van de televisies wordt gemeten in de standaardmodus voor een duurtijd van 10 minuten. Het verbruik in de HDR-modi van televisies en andere schermen wordt niet meegewogen in de afweging of schermen aan de EU-richtlijn voldoen. Uitzonderingen daarop zijn televisies die vanuit de doos in HDR-modus geleverd worden.

Voortbestaan 8k-televisies

Intussen stelt de 8K Association bezorgd te zijn over de EU-wetgeving. De organisatie stelt dat het zo goed als onmogelijk wordt om 8k-televisies te verkopen onder de nieuwe vereisten. Dit heeft met de hogere pixeldichtheid van zulke schermen te maken. Een hogere pixeldichtheid zorgt ervoor dat zo’n televisie zijn leds harder moet laten werken om eenzelfde helderheid als op 4k-televisies te halen. Er bestaan soortgelijke vraagtekens bij microLED-televisies. Hoewel deze televisies meestal nog een 4k-resolutie hebben, ligt de energiedichtheid wel hoger door de extra leds die het scherm bevat.

In beide gevallen wordt het als vrijwel onmogelijk beschouwd om aan de EU-wetgeving te voldoen. De Commissie bestrijdt deze gedachten en stelt dat het ‘mogelijk blijft voor fabrikanten om een 8k-televisie te lanceren’. Wel stelt de Commissie dat daarvoor “hard- of softwarematige” aanpassingen nodig zijn. Het politieke orgaan doelt daarmee op aanpassingen die de efficiëntie in standaardmodi, waarin ze getest worden, doen verhogen.

Een mogelijke oplossing voor fabrikanten is om de standaardhelderheid in SDR-modus dermate laag in te stellen, dat het energieplafond niet wordt bereikt. De vraag daarbij is of fabrikanten zo’n wijziging zien zitten, gezien het een ernstige impact kan hebben op de klantbeleving van de televisie.


Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bron: Techpulse.be