Strengere regels voor reclame op sociale media

reclame sociale mediareclame sociale media
Image: iStock

Wie reclame maakt voor een product of merk via sociale media, zal dat duidelijker moeten aangeven in de content.

Advertentie

Sociale media zit bomvol met reclame. Om een centje bij te verdienen aan hun hobby, laten influencers zich graag sponsoren door bedrijven. In ruil daarvoor doen ze aan subtiele of veel minder subtiele product placement in hun content. De Federale Overheidsdienst Economie heeft nieuwe richtlijnen aangekondigd voor commerciële boodschappen op sociale media, in lijn met de Europese wetgeving rond influencermarketing.

Volgens de nieuwe richtlijnen zullen influencers vanaf nu duidelijker naar hun publiek moeten communiceren wanneer hun posts reclame bevatten. Het ministerie dat het nu vaak te onduidelijk is wanneer iemand reclame maakt en/of een voordeel ontvangt voor een bepaalde post, omdat de reclameboodschappen verdwijnen tussen de gewone posts van de influencer. Met nieuwe richtlijnen moet dat onderscheid duidelijker worden.

Wanneer spreken we van reclame op sociale media?

FOD economie stelt nieuwe criteria op om te bepalen wanneer een post op sociale media als reclame moet worden aangeduid:

  1. De post plaats een product, onderneming, dienst of merk op de voorgrond
  2. De creator ontvangt een voordeel voor het plaatsen van de post

Dat ‘voordeel’ interpreteren de nieuwe richtlijnen zeer breed. Een voordeel kan een financiële vergoeding, maar evengoed kortingsbonnen of een gratis product dat de influencer mag aanbieden aan zijn of haar volgers.

Reclame tonen met tags

Elke post die dus onder bovengenoemde criteria valt, zal moeten worden aangeduid als reclame. Hoe de influencer dit aanduidt, heeft hij/zij wel enige vrijheid in. Er mag gebruikt worden gemaakt van hashtags zoals #reclame, #publiciteit of #advertentie. Waar mogelijk adviseert het ministerie om de labels van het platform waarop je actief bent zoveel mogelijk te gebruiken.

Influencers zullen ook rekening moeten houden met hun doelgroep. Wie posts maakt voor kinderen, zal dus duidelijker moeten aangeven of het om een reclameboodschap gaat. Tenslotte moet een post ook altijd een correct beeld scheppen van een product of merk. Influencers moeten dus hun eerlijke mening geven over de producten die ze tonen.

Inschrijven als onderneming

Hiermee is de kous nog niet af. Want reclame maken op sociale media zal voortaan als een beroep op zelfstandige basis worden beschouwd. Wie regelmatig reclame maakt, zal zich dus moeten registeren als een onderneming en de gegevens van de onderneming vermelden in de algemene informatie van het account. Het woordje ‘regelmatig’ wordt echter niet verduidelijkt. Wie de regels niet volgt, riskeert na een uitbrander boetes tot 80.000 euro. Iedereen kan ook zelf melding maken van verborgen reclame via het meldpunt van de Economische Inspectie.

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bron: Techpulse.be