De Klimaatwakers eisen crisisoverleg over het klimaat

Al bijna drie weken waken burgers non-stop voor het klimaat, overdag bij het Catshuis en ‘s nachts vanuit huiskamers door heel Nederland. Vandaag vroegen De Klimaatwakers bij deelnemers aan het coronaoverleg aandacht voor het feit dat de coronacrisis in het niet valt vergeleken bij de veel grotere crisis die eveneens op dit moment plaatsvindt: de klimaat- en ecologische crises. Waarom is daar nooit een crisisoverleg over?

Intensive care voor de aarde, NU!”

Dat staat er op het spandoek dat de wakers vastberaden omhoog houden. De demonstranten staan er namens driehonderd mensen die reeds twee of drie uur hebben gewaakt en de veertig organisaties die de Klimaatwake steunen en eisen dat de regering de klimaat- en ecologische crises net zo serieus behandelen als de coronacrisis.

‘’De Nederlandse regering is niet eens in de buurt van een oplossing voor de vreselijke situatie waar we ons in bevinden,” zeggen De Klimaatwakers. “We stevenen af op een opwarming van 3 graden aan het einde van de eeuw en dat is nog positief bekeken. Een opwarming van 4 of 5 graden is niet onwaarschijnlijk. Ondertussen houdt de Nederlandse regering zich niet aan de internationale afspraken als het gaat om de energietransitie en heeft de Hoge Raad in Klimaatzaak Urgenda geoordeeld dat de regering onvoldoende doet om burgers te beschermen tegen klimaatverandering. De door de rechter opgelegde maatregelen heeft de regering niet eens opgevolgd.”

Behandel de klimaatcrisis als een crisis

De Klimaatwakers wijzen erop dat er een irrationeel verschil is in hoe het kabinet met de coronacrisis omgaat ten opzichte van hoe zij met de klimaatcrisis omgaat. Toen de coronacrisis uitbrak werd het elke dag in het nieuws behandeld, politieke debatten gingen bijna nergens anders meer over en regelmatig was er een persconferentie waarin maatregelen werden aangekondigd die een enorme impact hebben op de samenleving en de economie.

“Waar is die daadkracht als het om de klimaat- en ecologische crises gaat?” vragen De Klimaatwakers zich af. ‘’Steeds wordt afgezien van maatregelen tegen deze crises vanwege hun vermeende impact op de economie. Dit terwijl de kosten van klimaatschade veel hoger zullen zijn als we niets doen. Toen de coronapandemie uitbrak zagen we dat onze regering in staat is kostbare maatregelen te treffen als zij de ernst van het probleem erkent. Maar als het over de klimaatcrisis gaat, worden nodige maatregelen van tafel geveegd omdat het ’te duur’ zou zijn. Dat valt niet uit te leggen.”

Klimaatcrisis groter dan coronacrisis

De Klimaatwakers stellen dat de klimaatcrisis een veel grotere bedreiging vormt voor het leven op aarde dan de coronacrisis. “De coronacrisis is al verschrikkelijk”, benadrukken De Klimaatwakers. “Maar wat we op dit moment met ons klimaat en ons ecosysteem doen is onomkeerbaar. Nooit zal de planeet weer zijn zoals die was. Dieren, planten en natuurgebieden zijn verloren gegaan. Dat keert nooit meer terug. En het gaat maar door.” Ook willen zij de politiek erop wijzen dat de coronacrisis niet zomaar is ontstaan, dat dit een symptoom is van een ‘ziek systeem’. “Als we niks veranderen aan de manier waarop we met dieren omgaan, hebben we binnen de kortste keren met een nieuw virus te maken.’’

Je zou haast kunnen zeggen dat de coronacrisis slechts de testronde is voordat de echte crisis toeslaat. Wetenschappers voorspellen dat er rond 2050 een miljard mensen op de vlucht zullen zijn vanwege natuurrampen, voedseltekort en oorlog als gevolg van de klimaatcrisis. De vraag is of de politiek deze waarschuwing ter harte neemt of dat zij wanneer de coronacrisis voorbij is, weer terug gaat naar ‘normaal’.

De Klimaatwakers zijn van plan gedurende de rest van de formatieperiode te blijven waken en roepen alle burgers die zich zorgen maken over het klimaat op om mee te waken. Aanmelden kan via www.deklimaatwakers.nl.

Aangesloten organisaties

De organisatie van de wake ligt in handen van Extinction Rebellion en Fridays For Future. Daarnaast hebben talloze organisaties zich aangesloten:

Hulporganisaties: Oxfam Novib, ZOA, Cordaid, CARE Nederland, Tearfund, Hivos,

Politieke jongerenorganisaties: PINK! (PvdD), ROOD (SP), OPPOSITIE (DENK), DWARS (GL), Jonge Socialisten (PvdA), PerspectieF (CU) en Jonge Democraten (D66)

Levensbeschouwelijke organisaties: Micha Nederland, Groene Kerken, Initiatives of Change, Humanistisch Verbond, Vegan Church, Maha Karuna Ch’an

Agrarische organisaties: Toekomstboeren, Caring Farmers

Milieuorganisaties: Grootouders voor het Klimaat, Code Rood, IVN Natuureducatie, De Natuur en Milieu Federaties, Reclame Fossielvrij, ASEED Europe, Cycling 4 Climate, Warme Groet, A Comfort Blanket for our Planet, DeGoedeZaak, Jonge Klimaatbeweging, De Klimaatmoeders, MBO for Climate, Youth for Climate, Christian Climate Action, Amelisweerd niet geasfalteerd, Fossielvrij NL, De Vlinderstichting, WISE, Greenpeace en Milieudefensie

Al deze organisaties en hun achterban maken zich zoveel zorgen over het klimaatbeleid dat zij een maandenlange wake noodzakelijk achten.