Hoe draagt ict het beste bij aan klimaatdoelen?

  • door

Het klimaat is hot, letterlijk en figuurlijk. In een paar dagen tijd presenteerden HP, IBM en Atos ambitieuze klimaatambities. Hoe draagt de ict-sector het beste bij aan het halen van de klimaatdoelen?

In de techwereld is aan ambitie geen gebrek. Half februari kondigde zowel HP als IBM als Atos grootse plannen aan om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. HP introduceerde een drieledig programma dat moet helpen om tegen 2030 ‘s werelds duurzaamste en eerlijkste technologiebedrijf te zijn. Het programma richt zich op partners, op het gebruik van grondstoffen en op het trainen van medewerkers.

Broeikasgassen

IBM presenteerde een plan om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te verminderen met 90 procent ten opzichte van 2010. Dat gebeurt met de inzet van hernieuwbare energiebronnen en nieuwe technieken voor de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. Op papier is Big Blue al sinds 1971 bezig met het milieu. In dat jaar publiceerde het bedrijf zijn eerste ‘corporate environmental policy statement’.

Atos kondigde kortgeleden aan zijn klimaatambities aan te scherpen. Zo wil het concern al in 2025 de uitstoot van CO2 met de helft hebben verminderd. In 2020 drong de onderneming deze uitstoot al vijftien procent terug. De strategie speelt zich af op vier gebieden: vermindering van het energieverbruik van het vastgoed, overschakeling op duurzame energie, energiezuinigere datacenters en verhoging van de energe-efficiëntie van alle producten die Atos bouwt.

Beste bedoelingen

“Technologie kan een rol spelen bij het terugdringen van klimaateffecten”

Hoewel dergelijke verduurzamingsplannen waarschijnlijk met de beste bedoelingen zijn opgesteld, blijft het moeilijk om in te schatten wat ze daadwerkelijk opleveren. Het kan geen kwaad als de ‘grote’ jongens in het bedrijfsleven zulke ambities tonen en concrete plannen opstellen. Maar ook de vele kleine ondernemingen moeten hun bijdrage leveren. En niet alleen in de ict-sector.

Technologie kan een rol spelen bij het terugdringen van ongunstige klimaateffecten. Behalve zelf een goed voorbeeld te geven, zal de ict-sector de wereld duidelijk moeten maken hoe technologie hieraan een bijdrage levert. Bijvoorbeeld door diensten en producten te ontwikkelen die de uitstoot van schadelijke stoffen en de energiebehoefte door alle sectoren heen actief verminderen.

Computable legt u twee vragen voor. Wat vindt u van de uitgesproken klimaatambities van de grote ict-bedrijven? En: hoe kan de ict-sector de maatschappij het beste helpen bij het terugdringen van ongunstige klimaateffecten?

Bron: Computable