Hogescholen innoveren volop met richting informatica

  • door

Vlaamse hogescholen zien het aantal inschrijvingen voor informatica flink stijgen. Al zijn het vooral de nieuwe en vaak anderstalige richtingen die voor de groei zorgen. We overlopen cijfers en trends per hogeschool.

Naar aanleiding van de start van het academiejaar contacteerde Computable een achttal hogescholen uit Vlaanderen en Brussel met vraag naar evolutie van de inschrijvingen in informatica en trends binnen hun opleidingspakket. De klemtoon ligt op de richting toegepaste informatica, maar ook nevenrichtingen werden doorgegeven.

De hogescholen – en meer bepaald hun communicatie- en opleidingsverantwoordelijken – kregen ongeveer een week om input te geven. Dat lukte bij bijna alle hogescholen, enkel van Howest kregen we bij Computable geen cijfers door. De gegevens dienen om een evolutie weer te geven, en niet om de scholen en richtingen inzake inschrijvingen te vergelijken. En we willen met deze rondvraag tegelijk ook nieuwe initiatieven en innovaties onder de aandacht brengen.

“Karel de Grote Hogeschool (KdG) in Antwerpen laat een flinke stijging in het aantal informatica-studenten zien “

  • Karel de Grote Hogeschool

Een flinke stijging in het aantal informatica-studenten zien we alvast bij Karel de Grote Hogeschool (KdG) in Antwerpen. De cijfers zijn verdeeld over drie richtingen: de reguliere dagopleiding, hun Engelstalig programma (applied computer science of ACS met focus op artificiële intelligentie) en hun flextraject met avondopleiding. ‘Op basis van onze meest recente cijfers stijgen we met 52 procent voor de ganse opleiding, verdeeld over regulier dat met vijftien procent stijgt, ACS dat 197 procent toeneemt en flex dat status quo blijft’, stelt opleidingshoofd Koen Schram.

Procentuele toenames zijn altijd te nuanceren, omdat de aantallen studenten flink kunnen verschillen, en dus moeilijk zijn te vergelijken. ‘Maar bij KdG is de instroom aan studenten in de klassieke dagopleiding ongeveer even groot als bij de anderstalige opleiding’, stelt Schram. Hij voegt eraan toe: ‘KdG is met bijna duizend studenten professionele bachelor toegepaste Informatica een van de grootste in Vlaanderen, grootste in de regio.’

Ook bij UCLL gaan ze er op vooruit. ‘Onze professionele bachelor toegepaste informatica stijgt momenteel met negentien procent . Dat betekent voor het derde jaar op rij een stijging van nieuwe studenten met meer dan tien procent ten opzichte van het vorige jaar’, stelt Indra Bruynseels, communicatiepartner & lector bij hogeschool UCLL. Ze vermoedt dat het gloednieuwe afstudeerrichting artificiële intelligentie daar een aanzienlijk aandeel in heeft. Maar gezien studenten daarvoor pas kiezen in hun tweede semester blijft dit momenteel een veronderstelling. ‘De inschrijvingen in onze professionele bachelor elektronica-ict blijven gelijk: evenveel nieuwe studenten als vorig jaar, met wel een toename aan studenten die daarvan nieuw zijn.’

Bij UCLL gaan ook de graduaten gaan in stijgende lijn. ‘Het graduaat programmeren kent een stijging van zes procent in nieuwe inschrijvingen en systeem- en netwerkbeheer stijgt met 29 procent.  Het graduaat Internet Of Things stijgt eveneens met 45 procent. Daarnaast hebben over alle informatica-gerichte opleidingen heen ongeveer negenhonderd ingeschrevenen erbij, nieuw in de instelling én opleiding.’

Bij Hogent zien ze een flinke toename, zeker op langere termijn. ‘Voor het academiejaar ‘20-‘21 hadden we voor de opleiding bachelor toegepaste Informatica een stijging van een kwart en waren er 501 eerstejaars. Voor het academiejaar ‘21-‘22 hadden we een stijging van twintig procent en waren er 604 eerstejaars, met een marktaandeel van 23 procent voor de bachelor toegepaste informatica in Vlaanderen. Het academiejaar ‘22-‘23 laat een stijging van vijf procent zien; 630 eerstejaars’, stelt Chantal Teerlinck, opleidingshoofd digitale innovatie bij hogeschool Gent (Hogent).

Teerlinck wijst op een aantal innovaties. ‘De laatste jaren zijn er wijzigingen doorgevoerd en dat slaat duidelijk aan. Zo bieden we een volledig nieuw curriculum in overleg met het werkveld. Wij hebben geen afstudeerrichtingen maar keuzetrajecten. We bouwden ons afstandsonderwijs verder uit, net als het initiatief van onze virtuele campus.’

Bij Odisee stijgt de opleiding toegepaste informatica (Campus Brussel) met ongeveer twintig procent ten opzichte van het vorig academiejaar. ‘Dat aantal schommelt nog elke dag een beetje, vermits de inschrijvingen sluiten op 10 oktober’, aldus persverantwoordelijke Tobias Daneels. ‘Het is een opleiding die al enkele jaren op rij stijgt. We zitten aan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ’19-’20’, stelt hij.

Vooral de graduaat-richting systemen en netwerken, zowel dag- als avondonderwijs, zit in de lift bij Odisee. ‘Die stijgt met dertig procent ten opzichte van vorig academiejaar’, aldus Daneels. ‘Graduaat programmeren, zowel dag- als avondonderwijs, stijgt met twaalf procent ten opzicht van het vorig academiejaar.’

Ook dubbele cijfers bij Vives. ‘In dagonderwijs hebben we een stijging van iets meer dan 20 procent’, stelt Arne Vandenbussche, opleidingshoofd bachelor in de toegepaste informatica en bachelor digital business management bij Vives. ‘In het afstandsonderwijs is er een lichte daling, maar globaal is het aantal nieuwe inschrijvingen met veertien procent gestegen. We zitten daarmee weer op het niveau van voor corona’, stelt hij vast.

AP

‘We merken voor beide opleidingen toegepaste informatica en elektronica-ict een stijging in het aantal inschrijvingen van nieuwe studenten’, stelt Kelly Casal Mosteiro, opleidingshoofd bachelor toegepaste informatica en graduaat Programmeren bij AP. ‘Bij toegepaste informatica gaat het om een stijging van 28 procent aan nieuwe inschrijvingen, bij ea-ict om acht procent’, klinkt het. ‘Weet dat we bij AP starten met een gemeenschappelijk semester en pas nadien differentiëren in trajecten, waardoor het niet uitmaakt in welke opleiding de student zich initieel bij de start inschrijft.’

De flinke stijging zou, volgens Casal Mosteiro enerzijds te wijten kunnen zijn aan hun programma waarin de student een eigen leerroute vastlegt. ‘Anderzijds zou de opstart van onze nieuwe afstudeerrichting artificiële intelligentie ook extra studenten kunnen aantrekken.’

  • Tomas Moore

Tenslotte is er ook Thomas More. ‘Wij kunnen bij Thomas More een stijging voorleggen over de hele lijn voor alle doelgroepen, wat heel fijn is’, stelt Ward Kerkhofs, die er unitmanager technologie is. ‘De inschrijvingen van de 18-jarigen is met een drie procent gestegen. De inschrijvingen van werkstudenten (combineren 4/5de job met 1/5de studie) is gestegen met twintig procent.’

Net als bij KDG zit bij Thomas More de grootste stijging in applied computer science, de Engelstalige versie van toegepaste informatica. Daarvoor is het aantal inschrijvingen meer dan verdubbeld, met een toename van 113 procent. ‘Een vijfde van die studenten is Nederlandstalig, maar het grootste deel komt uit het buitenland, stelt Kerkhofs. ‘We trekken met andere woorden buitenlands talent aan om hen hier op te leiden en hopelijk ook extra toekomstige it’ers te creëren voor de Belgische ondernemingen. Die studenten komen echt van over de hele wereld.’

Bron: Computable