‘Met automatische tweestapsverificatie zet Google goede stap in cyberveiligheid’

  • door

Dit is een expertquote van Annemiek Harder, NVO, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Ic-artsen vragen OMT om steun voor meer handen aan het bed – Skipr

Volgens twee ic-artsen is een structurele verbeterslag nodig in de algehele Nederlandse gezondheidszorg. Die oproep is terecht, gezien de acute en chronische toenemende zorgvraag. Belangrijk is dat daarbij ook de jeugdzorg niet wordt vergeten.

In de jeugdzorg is een structureel tekort aan tijd, geld en gekwalificeerde medewerkers voor hulp aan jongeren die zorg het hardst nodig hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om jongeren met complexe problematiek waarbij een uithuisplaatsing dreigt.

Afgelopen maand sloeg vakbond FNV hierover alarm. Ook ging het alarm af bij jeugdrechters. Het is namelijk zover gekomen dat ingrijpende beslissingen, zoals een uithuisplaatsing, soms gebaseerd worden op ondermaatse dossiers met fouten erin. Het is voor veel jeugdzorginstellingen een kwestie van overleven door financiële problemen, (dreigende) faillissementen en een onnodig complexe organisatie van jeugdzorg.

De crisis maakt dat hulpverleners zich moeilijk of zelfs onmogelijk kunnen concentreren op het échte werk, namelijk goede hulp bieden aan jongeren en hun gezinnen. En wat doe je als je niet de hulp kan bieden die je zou willen? Dan stop je ermee en ga je wat anders doen. Er is een ongekende uittocht gaande van hulpverleners uit de jeugdzorg.

Dat is vooral heel zorgelijk voor jongeren die in grote problemen zitten. Zij en hun gezin zijn het grootste slachtoffer, want voor hen biedt de jeugdzorg nu géén goede oplossing. Terwijl er wel een goede oplossing voorhanden is, namelijk het toepassen van bewezen effectieve interventies. Dat zijn behandelvormen waarvan bekend is dat ze problemen oplossen. Deze worden nu in de praktijk echter vaak niet ingezet, omdat het te duur is of omdat hulpverleners er geen tijd voor hebben.

Pas als er geld voor jongeren met complexe problematiek wordt geoormerkt kan jeugdzorg een goede oplossing bieden. Investeer dat geld dan in het aanstellen van hulpverleners met kennis over goede diagnostiek en effectieve interventies, zoals orthopedagogen-generalist en gezondheidszorg-psychologen. Zo kan worden gegarandeerd dat ook deze jongeren goede hulp ontvangen. Ook komt er dan ruimte om de kwaliteit van zorg op peil te houden door geld in te zetten voor training en supervisie van hulpverleners.

Met meer aandacht en ruimte voor goede kwaliteit en effectiviteit van jeugdzorg wordt de kans dat goede hulpverleners massaal vertrekken ook kleiner.

Annemiek Harder is hoogleraar op het gebied van jeugdzorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en aangesloten bij NVO. Lees ook haar opiniestuk hierover in Het Parool.