Offshore stuit op zijn limieten

Het offfshore-model, waarbij outsourcers it-werkkrachten uit (verre) bestemmingen inschakelen, kraakt in zijn voegen. It-dienstverleners hebben het moeilijk om de gevraagde expertise tot bij de klant te krijgen. Afstandswerk speelt hierbij een grote rol. Het personeelsverloop blijft hoog.

  • Reden 1: de schaarste aan it-talent

Enerzijds is er de nood aan it-talent, dat schaars is. Ook internationaal. ‘Het blijft moeilijk om nieuw talent te vinden, vooral voor vaardigheden in nieuwe technologieën en cloud’, stelt Vikrant Sarin van advies- en onderzoeksbureau S-Square. De schaarste verklaart ook het behoorlijk hoge personeelsverloop. ‘Het verloop bij offshore is weliswaar gedaald van veertig à vijftig procent vorig jaar, maar blijft met twintig à deritg procent onhoudbaar hoog.’ Deze evolutie is vervelend voor dienstverleners. Want het is net die it-expertise waarvoor de klant een beroep doet op hen. Zo blijkt uit het recente rapport van Whitelane Research, een ander adviesbureau in sourcing, dat de beschikbaarheid van it-talent helemaal boven aan staat als reden voor outsourcing.

  • Reden 2: werken op afstand

Wat ook meespeelt, is het werken op afstand. Dat is in de coronatijd doorgebroken (en vaak zelfs verplicht), en niet bepaald is verdwenen. Ook dat zet druk op het offshore-model. ‘De mogelijkheid om van thuis uit te werken en het tekort aan vaardigheden brachten dienstverleners er vaak toe om teams aan te stellen op plaatsen die ver verwijderd waren van hun leveringslocaties. Vandaag is het moeilijk om die werknemers te overtuigen om te verhuizen’, stelt Sarin vast.

Terwijl verschillende klantorganisaties in België zijn teruggekeerd naar drie dagen per week op kantoor, vinden dienstverleners het moeilijker om hun offshore-personeel te laten volgen. Met impact dus voor het hele offhore-model. ‘De mogelijkheid om van overal te werken betekent dat de potentiële banenpool veel groter is. Dit heeft geleid tot het hoge verloop en de daaruit voortvloeiende looninflatie.’

Vers bloed gezocht (en het opleiden)

“Het offshore-model is intrinsiek gebaseerd op een piramide”

Het offshore-model is intrinsiek gebaseerd op een piramide, stelt Sarin. De afgelopen twintig jaar zijn de salarissen in het midden- en topsegment flink gestegen, terwijl de aanvangssalarissen voor it-medewerkers in India de laatste twintig jaar relatief gelijk zijn gebleven. Zij zijn eerder laag. ‘Willen de it-dienstverleners hun offshore-model nog aantrekkelijk houden en hun marges van meer dan vijftig procent op hun offshore-resources halen, dan is het absoluut noodzakelijk dat zij voldoende nieuwe werknemers in dienst nemen.’

Die nieuwe medewerkers moeten dan wel snel worden bijgeschoold. Alleen wringt hier de schoen. ‘Het offshore-model werkt zolang de nieuwkomers zij aan zij werken met hun meer ervaren collega’s, aangezien zij vaak letterlijk on the job werden opgeleid. Fysieke nabijheid en samenwerken betekenden dat een senior collega altijd over je schouder kon meekijken en je kon helpen met bijvoorbeeld code of opleidingsmateriaal’, stelt hij. ‘Nu iedereen thuis werkt, is dat veel moeilijker. Het gebrek aan gedeelde tijd en ervaringen leidt tot een lagere betrokkenheid.’

Prestatieproblemen

Al deze factoren dragen bij tot ernstige prestatieproblemen. ‘Verschillende klanten hebben die vorig jaar al aangegeven’, stelt de adviseur vast. ‘Het niveau van vaardigheden, met name op de lagere niveaus, lijkt te zijn gedaald. Het is een uitdaging om op korte tijd meerdere teamleden met kennis van zaken bij de klant te krijgen. Nog frustrerender is het als ze zes maanden later vertrekken.’

Voorlopig hebben klanten, volgens Sarin, geen verhaal, want zonder hun it-dienstverleners hebben ze geen toegang tot de benodigde vaardigheden. ‘Als het hoge verloop echter aanhoudt, zal dit het offshore-model verder onder druk zetten. Wij zien reeds dat verschillende klanten overwegen een deel van hun activiteiten te in-sourcen of alternatieve nearshore-locaties te onderzoeken.’ Al is natuurlijk de vraag of het nodige it-talent dichtbij wél (volop) ter beschikking is.

Bron: Computable