‘Werkgever mag telewerk niet verplichten’

  • door

It’ers zijn fervente thuiswerkers. En misschien hebben werkgevers dat ook wel liever met de hoge energieprijzen. Heeft een werkgever overigens het recht om vaste telewerkdagen in te voeren zodat de verwarming dan op kantoor uit kan? We vroegen het aan Elien De Clercq, legal team manager bij Partena.

De energieprijzen zijn geëxplodeerd, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En nu het frissere herfstweer zich stilaan laat voelen, proberen zowel particulieren als ondernemingen manieren te vinden om hun energiefactuur zo laag mogelijk te houden. Daarom wordt soms verzocht om thuis te werken. Dat is misschien ironisch, terwijl er tot voor kort nog een algemene terugkeer naar kantoor werd voorspeld.

Nu zijn it’ers sowieso fervente thuiswerkers. In geen enkele andere sector wordt zoveel thuisgewerkt als in de it en telecom. Bijna negen op tien van de werknemers uit deze sector vaak werkt van thuis uit, bleek onlangs. Maar als dit verplicht wordt, is dat natuurlijk een andere zaak.

Vragen over telewerken

“Een werkgever kan niet zomaar eenzijdig beslissen dat de werknemers verplicht een aantal dagen van thuis uit moeten werken”

Mag een werkgever je verplichten om van thuis te telewerken?

Elien De Clercq (Partena): ‘Een werkgever kan niet zomaar eenzijdig beslissen dat de werknemers verplicht een aantal dagen van thuis uit moeten werken. Telewerk vindt in principe plaats op vrijwillige basis, noch de werkgever noch de werknemer kunnen dus verplicht worden om een aanbod of aanvraag tot telewerk te aanvaarden.’

Hoe wordt telewerk doorgaans geregeld?

‘Heel vaak worden er schriftelijke afspraken – bijvoorbeeld in het arbeidsreglement of in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst – gemaakt tussen de werkgever en werknemers over telewerk. Daarbij wordt er overeengekomen hoeveel dagen of hoeveel procent van de arbeidstijd er telewerk mag verricht worden.’

Is zo’n schriftelijke afspraak bindend?

‘Indien er in zo’n schriftelijke afspraak werd overeengekomen tussen de werkgever en werknemers dat de werknemers verplicht zijn om bijvoorbeeld minstens twee dagen per week te telewerken, dan zijn de werknemers gebonden door die verplichting. De werknemers kunnen dus niet zomaar terugkomen op die afspraak en afdwingen dat ze voltijds terug op kantoor komen werken, gelet op de stijgende energieprijzen. Anderzijds mag de werkgever die verplichting ook niet eenzijdig gaan verzwaren en de werknemers gaan verplichten om drie of meer dagen te telewerken per week.’

Hoe kan van die afspraken worden afgeweken?

‘Gemaakte afspraken kunnen enkel gewijzigd worden in onderling akkoord tussen de werkgever en werknemers. Als er nergens werd voorzien dat de werknemers verplicht een aantal dagen per week moeten telewerken, dan kan de werknemer wel beslissen om terug voltijds of meer dagen per week op kantoor te komen werken. De werkgever kan dit niet verbieden. Maar ook hier is het belangrijk voor de werkgever om in dialoog te gaan met de werknemers en, gelet op de energiecrisis, nieuwe afspraken te maken over telewerk indien hij wil vermijden dat alle werknemers terug voltijds op kantoor komen werken.’

Bron: Computable