Zit u ook zo vast in uw werk?

  • door

Oracle en Workplace Intelligence publiceerden recent een wereldwijd onderzoek waaruit blijkt dat veel werknemers het gevoel hebben vast te zitten in hun loopbaan en persoonlijke leven. Velen weten bovendien niet hoe ze hier een positieve draai aan kunnen geven.

Volgens de studie heeft Covid-19 het eenzaamheidsgevoel versterkt. Ook voelen veel werknemers zich  in hun werk niet langer verbonden met de omgeving. Ze willen de regie over hun toekomst weer in eigen handen nemen. Maar een groot deel weet dan weer niet hoe. Obstakels zijn de onduidelijkheid over welke loopbaanverandering zinvol is en een gebrek aan zelfvertrouwen voor een carrièremove. Een grote groep ziet ook geen groeikansen bij de werkgever of worstelt met financiële problemen.

Herkent u dit beeld? Moeten werkgevers hier meer aandacht aan schenken? Of ligt de bal bij u, de werknemer?

Bron: Computable